+48 733 889 177

Rozmowa z dr. n. med. Agnieszką Ledniowską – lekarzem medycyny estetyczniej w Skopia Estetic Clinic

TO JAK WYGLĄDAMY PRZEKŁADA SIĘ NA POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI I POZYCJE ZAWODOWĄ

– fragment rozmowy z Agnieszką Ledniowską, lekarzem medycyny estetycznej, doktorem nauk medycznych, kosmetologiem, która ukazała się w BUSINESSWOMAN&life (nr 41, grudzien 2017/styczeń/luty 2018).

 

Czym jest dla Pani medycyna estetyczna? Co to jest holistyczne podejście?

 

Agnieszka Ledniowska: Medycyna estetyczna jest to dziedzina na pograniczu klasycznej medycyny i profesjonalnej kosmetologii. Jest dziedziną „młodą”, częściowo nieuregulowaną, bez wielu wzorców postępowania. Medycynę estetyczną traktuję jako część komplekso­wego spojrzenia na wizerunek zewnętrzny człowieka. Uważam, że nie ma holistycznego podejścia w medycynie estetycznej, można tylko holistycznie spojrzeć na całokształt ludzkiego wy­glądu, na który składa się wiele różnych elementów. W związku z tym, aby zapewnić kompleksowość współpracuję ze stylista­mi, ekspertami od ubioru, dietetykami, trenerami fitness. Taka koherencja sprawia, że mogę efektywnie korygować wygląd, jak nikt inny.( …)

 

Do kogo przede wszystkim skierowana jest Pani oferta?

 

Agnieszka Ledniowska: W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość dotycząca dbania o wizerunek zewnętrzny. To, jak wyglądamy, przekłada się na poczucie własnej wartości, pozycję zawodową oraz na postrzeganie nas przez społeczeństwo. Badania naukowe wykazały, że ludziom atrakcyjnym żyje się łatwiej, więcej zarabiają, są szczęśliwsi, wiodą bardziej ustabilizowane życie osobiste. Wzrasta poczucie własnego „ego”. Kluczem jest zaufanie odpo­wiednim osobom, którym powierzymy korekcję własnego wizerunku. Do gabinetów najczęściej przychodzą kobiety, także mężczyźni i są to osoby, które chcą w życiu osiągnąć sukces na każdej płaszczyźnie, jak również osoby z ni­skim poczuciem własnej wartości chcące prze­rwać życiowy impas.(…)

 

 

 Dlaczego zabiegi estetyczne są tak drogie?

 

Agnieszka Ledniowska: Zabiegi estetyczne nie są drogie. Cena wynika głównie z wartości oryginalnego preparatu użytego w trakcie zabiegu. Na rynku dostępnych jest wiele tanich zamienników, których cena jest znacz­nie mniejsza niż produktów oryginalnych, czę­sto nie posiadają certyfikatów rejestracyjnych, a tym samym nie wiemy, jaka będzie reakcja skóry na taki produkt. Na cenę zabiegu składa również doświadczenie osoby wykonującej za­bieg, koszty szkoleń i podnoszenia kwalifikacji oraz posiadanie wiedzy i umiejętności w lecze­niu ewentualnych powikłań. (…)

 


« »
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Naradowe Centrum Badań Rozwoju
Unia Europejska