Nasz zespół

Lekarze specjaliści

Angiolog

lek. Artur Hering

Angiolog

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 roku specjalista z zakresu Chorób Wewnętrznych II stopnia, od 2009 roku specjalista chorób naczyń – angiologii. Od 1997 roku związany ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, gdzie pracuje w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Angiologii. Współpracuje także z Wojewódzkim Oddziałem Chirurgii Naczyń i Angiologii Szpitala Zakonu Bonifratrów w zakresie diagnostyki, kwalifikacji do operacji i konsultacji. Członek Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i Flebologicznego. Zainteresowania medyczne skupiają się wokół flebologii , szczególnie nowych metod małoinwazyjnego leczenia żylaków, skleroterapii, zabiegów wewnątrznaczyniowych. Wykonuje laserowe zabiegi zamykania żylaków metodą EVLT.
Systematycznie bierze udział w konferencjach, szkoleniach, kursach z zakresu chorób naczyń, flebologii estetycznej. Miłośnik przyrody, klasycznej muzyki, zafascynowany starymi samochodami, fotograf amator z zamiłowania.

Chirurg

dr n. med. Zbigniew Biesiada

Specjalista chirurgii ogólnej

Doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej z wieloletnim doświadczeniem,  posiadający certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich uprawniający do wykonywania procedur w zakresie endoskopii diagnostycznej i operacyjnej przewodu pokarmowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Specjalizuje się w chirurgii ogólnej,  zwłaszcza w rozpoznawaniu i leczeniu chirurgicznych chorób jamy brzusznej. Posiada długoletnie doświadczenie w leczeniu schorzeń proktologicznych ( odbytu i odbytnicy), w tym w leczeniu hemoroidów małoinwazyjną metodą Barrona  (tzw. „gumkowanie”).
Wykonuje badania i zabiegi endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia). Swoje umiejętności pogłębiał uczestnicząc w szkoleniach zagranicznych w Niemczech- Universitätsklinikum Münster i Francji-  IRCAD w Strasburgu.

dr n. med. Krzysztof Bucki

Specjalista endoskopii

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku specjalista z zakresu chirurgii ogólnej II stopnia. Specjalista endoskopii posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w zakresie kolonoskopii oraz certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich w zakresie gastroskopii. Obroniona praca doktorska poświęcona rakowi odbytnicy. Doświadczony endoskopista – na swoim koncie ma już kilkadziesiat tysięcy wykonanych zabiegów gastroskopowych oraz kolonoskopowych zarówno diagnostycznych jak i zabiegowych. Wiceprezes zarządu Centrum Medycznego  Skopia sp. z o.o. oraz kierownik medyczny tej spółki.
Zainteresowania medyczne skupiają się wokół chirurgii ogólnej, chirurgii gastroenterologicznej (chirurgii przewodu pokarmowego w tym chirurgii proktologicznej) oraz chirurgii onkologicznej.
Miłośnik starych samochodów i fotograf amator z zamiłowania.

dr n. med. Marek Winiarski

Specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii, proktolog

Na co dzień pracuje w II Katedrze Chirurgii Ogólnej UJCM – Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej i Nowotworów Tkanek Miękkich.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem mało-inwazyjnym (endoskopia, laparoskopia) schorzeń przewodu pokarmowego. Posiada certyfikaty umiejętności wykonywania badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia).
Członek Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Współautor książki poświęconej chirurgii endoskopowej i autor artykułów i wystąpień naukowych w języku polskim i angielskim poświęconych chirurgii endoskopowej i małoinwazyjnej.

dr n. med. Mirosława Buczynowska

Specjalista chirurgii ogólnej, Specjalista endoskopii

Od 1994 roku pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie. Od 2002 roku specjalista chirurgii ogólnej. W 2008 roku obroniła pracę doktorską ”Retrospektywna analiza porównawcza leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych z użyciem siatki poliestrowej i polipropylenowej”. Od ponad 20 lat pracy stale fascynuje się chirurgią ogólną, a szczególnie nowoczesnymi technikami operacyjnymi, w tym chirurgią laparoskopową, endoskopią, chirurgią rekonstrukcyjną powłok brzucha (przepuklin), zastosowaniem lasera w chirurgii, chirurgią jelita grubego i odbytu.

Chirurg naczyniowy

lek. Michał Buczek

Chirurg naczyniowy

Lekarz specjalista chirurgii naczyniowej. Wydział Lekarski ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Wielokrotny uczestnik i referent konferencji naukowych. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej oraz leczenia chorób żył. Absolwent Akademii Flebologii- cyklu szkoleń typu masterclass z zakresu diagnostyki i leczenia chorób żył. Członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz European College of Phlebology.

Chirurg plastyczny

lek. Michał Lis

Chirurg Plastyk

Wykształcenie medyczne lek. Michał Lis zdobył na Uniwersytecie Medycznym, im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – jest lekarzem specjalistą chirurgii plastycznej.
W między czasie otrzymał stypendium rektora dla najlepszych studentów. Obecnie jest w trakcie przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W Skopia Estetic Clinic, lek. Michał Lis przeprowadza konsultacje chirurgiczne, a także wykonuje zabiegi: chirurgiczne usuwanie zmian skórnych z ciała, chirurgiczne usuwanie zmian skórnych z twarzy i innych lokalizacji trudnych anatomicznie, w tym lokalne plastyki płatowe celem zamykania ubytków, elektrokoagulację zmian skórnych.

Na co dzień pasjonuje się mikrochirurgią i chirurgią rekonstrukcyjną. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim oraz uczestnikiem i autorem prezentacji na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych. W swojej codziennej pracy kieruje się profesjonalizmem i komfortem pacjenta.
Dermatolog

dr n. med. Dorota Wielowieyska-Szybińska

Dermatolog

Dermatolog, wenerolog, dermatochirurg. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Posiada bogate doświadczenie w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej. Systematycznie bierze udział w zjazdach i konferencjach, co pozwala na stałe kontynuowanie edukacji i pogłębianie doświadczenia.

Endoskopista

lek. Katarzyna Szlachetka

Specjalista endoskopii

Specjalista chirurgii ogólnej i endoskopista, absolwentka Collegium Medicum UJ.

dr n. med. Krzysztof Bucki

Specjalista endoskopii

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku specjalista z zakresu chirurgii ogólnej II stopnia. Specjalista endoskopii posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w zakresie kolonoskopii oraz certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich w zakresie gastroskopii. Obroniona praca doktorska poświęcona rakowi odbytnicy. Doświadczony endoskopista – na swoim koncie ma już kilkadziesiat tysięcy wykonanych zabiegów gastroskopowych oraz kolonoskopowych zarówno diagnostycznych jak i zabiegowych. Wiceprezes zarządu Centrum Medycznego  Skopia sp. z o.o. oraz kierownik medyczny tej spółki.
Zainteresowania medyczne skupiają się wokół chirurgii ogólnej, chirurgii gastroenterologicznej (chirurgii przewodu pokarmowego w tym chirurgii proktologicznej) oraz chirurgii onkologicznej.
Miłośnik starych samochodów i fotograf amator z zamiłowania.

dr n. med. Mirosława Buczynowska

Specjalista chirurgii ogólnej, Specjalista endoskopii

Od 1994 roku pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie. Od 2002 roku specjalista chirurgii ogólnej. W 2008 roku obroniła pracę doktorską ”Retrospektywna analiza porównawcza leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych z użyciem siatki poliestrowej i polipropylenowej”. Od ponad 20 lat pracy stale fascynuje się chirurgią ogólną, a szczególnie nowoczesnymi technikami operacyjnymi, w tym chirurgią laparoskopową, endoskopią, chirurgią rekonstrukcyjną powłok brzucha (przepuklin), zastosowaniem lasera w chirurgii, chirurgią jelita grubego i odbytu.

Gastrolog

dr n. med. Marek Winiarski

Specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii, proktolog

Na co dzień pracuje w II Katedrze Chirurgii Ogólnej UJCM – Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej i Nowotworów Tkanek Miękkich.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem mało-inwazyjnym (endoskopia, laparoskopia) schorzeń przewodu pokarmowego. Posiada certyfikaty umiejętności wykonywania badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia).
Członek Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Współautor książki poświęconej chirurgii endoskopowej i autor artykułów i wystąpień naukowych w języku polskim i angielskim poświęconych chirurgii endoskopowej i małoinwazyjnej.

Ginekolog

lek. Małgorzata Wiśniewska – Polak

Ginekolog

Specjalista położnictwa i ginekologii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Staż podyplomowy odbyła w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Patologii Ciąży Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczęła pracę w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Powiatowego w Bochni, gdzie pracuje nadal. W codziennej praktyce zajmuje się szeroko pojętymi problemami ginekologicznymi, m.in.: diagnostyką i leczeniem operacyjnym patologii narządu rodnego, leczeniem infekcji dróg rodnych, doborem odpowiednich metod antykoncepcji oraz prowadzeniem ciąży.
Stale zdobywa wiedzę teoretyczną uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych. Umiejętności praktyczne pogłębia pracując i dyżurując na co dzień w oddziale szpitalnym oraz w poradniach ginekologicznych. W swojej pracy kładzie nacisk na dobrą komunikację z pacjentkami oraz przyjazną atmosferę podczas wizyt. Śledzi najnowsze doniesienia naukowe, rekomendacje i standardy postępowania w dziedzinie położnictwa i ginekologii, wdrażając je w codziennej praktyce.

Medycyna estetyczna

lek. med. Paweł Ciuba

Lekarz medycyny estetycznej

Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2007 roku.  Praktykę w dziedzinie medycyny estetycznej zdobywał podczas szkoleń i kursów w renomowanych klinikach medycyny estetycznej i anti-aging. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach z tego zakresu. Ukończył m. in. szkolenie w zakresie zaawansowanych technik iniekcji toksyny botulinowej, zastosowanie kwasu hialuronowego w wypełniaczach estetycznych, szkolenie z zakresu starzenia się skóry oraz metod nieinwazyjnego likwidowania objawów starzenia, kurs zaawansowanych technik stosowania wypełniacza dermatologicznego do korekcji tkanki miękkiej oraz szkolenie w zakresie właściwej kwalifikacji pacjenta do zabiegu toksyną botulinową.
Przedmiotem szczególnych zainteresowań zawodowych doktora są zabiegi z wykorzystaniem  toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz zabiegi odmładzające z użyciem wchłanianych nici Aptos.
Okulista

lek. Aneta Taranek

Specjalista w zakresie chorób oczu

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła specjalizację w zakresie chorób oczu roku 2010. Obecnie pracuje na Oddziale Okulistycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Jej podstawowa specjalizacja to terapia chorób siatkówki (w tym iniekcje doszklistkowe, laseroterapia itd.). Jej zawodowa pasja to zabiegi chirurgiczne w okolicy oka – w tym zabiegi chiurgiczne w zakresie powiek (np. usuwanie cyst, gradówek, terapeutyczne zabiegi opadającej powieki zmierzające do poszerzenia pola widzenia itd.).

Proktolog

dr n. med. Mirosława Buczynowska

Specjalista chirurgii ogólnej, Specjalista endoskopii

Od 1994 roku pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie. Od 2002 roku specjalista chirurgii ogólnej. W 2008 roku obroniła pracę doktorską ”Retrospektywna analiza porównawcza leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych z użyciem siatki poliestrowej i polipropylenowej”. Od ponad 20 lat pracy stale fascynuje się chirurgią ogólną, a szczególnie nowoczesnymi technikami operacyjnymi, w tym chirurgią laparoskopową, endoskopią, chirurgią rekonstrukcyjną powłok brzucha (przepuklin), zastosowaniem lasera w chirurgii, chirurgią jelita grubego i odbytu.

dr n. med. Leszek Bolt

Specjalista proktolog

Lekarz przyjmujący w Skopia Estetic Clinic.

Kosmetolodzy

Wiola Palacz

Kosmetolog

Jest dyplomowanym kosmetologiem z 9 letnim doświadczeniem, kosmetologia to nie tylko jej zawód ale również pasja, do której można także zaliczyć szeroko pojęte holistyczne koncepcje zdrowia takie jak ajurweda czy joga. Absolwentka kierunku Ajurweda Akademii Górnośląskiej i studentka kierunku Joga na tej samej uczelni w Katowicach. W Skopia Estetic Clinic wykonuje zabiegi pielęgnacyjne, z zakresu mezoterapii igłowej i mikroigłowej, jak również zabiegi laserowe.

Tatiana Poliszczuk

Kosmetolog

Kosmetolog z 6 – letnim doświadczeniem. Specjalizuje się z zabiegach z zakresu mezoterapii igłowej i mikroigłowej.

Dodatkowo przeprowadza laserowe terapie na blizny, a także wykonuje zabiegi z zakresu depilacji laserowej.

Eliza Bluj

Kosmetolog

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na której uzyskała tytuł magistra fizjoterapii oraz magistra kosmetologii. Aktualnie poszerza swoją wiedzę na kierunku pielęgniarstwo na Akademii Polonijnej w Częstochowie. W swojej pracy wyznaje zasadę, iż holistyczne i multidyscyplinarne podejście do pacjenta jest kluczem każdej skutecznej terapii. Specjalizuje się w różnorodnych zabiegach Hi-Tech, pracując na najnowszych technologiach, które pomagają w możliwie najskuteczniejszy sposób pozbyć się takich zmian jak: oznaki starzenia, trądzik, blizny, przebarwienia, rozstępy, zwyrodnienie podskórnej tkanki tłuszczowej, bądź lokalny jej nadmiar. W swoich pracach dyplomowych poruszała problematykę walki kobiet z cellulitem, co znacznie poszerzyło jej zasób wiedzy w tej dziedzinie. Dodatkowo jest pasjonatką manualnych metod stosowanych w kosmetologii, stąd masaż Kobido oraz Japoński Rytuał Masażu Twarzy są technikami, które często wykorzystuje w terapiach anti-aging.

Jest osobą praktykującą, posiadającą doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanych klinikach medycyny estetycznej w Krakowie oraz w Warszawie. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych konferencjach i szkoleniach.

Valeria Kondratenko

Kosmetolog

Ukończyła studia na kierunku kosmetologii medycznej. Kosmetolog z 5- letnim doświadczeniem w zabiegach zarówno anty-aging, jak i dedykowanych do skór zmagających się z trądzikiem, rumieniem, przebarwieniami lub skórą atopową. Ma duże doświadczenie w zabiegach igłowych. Pasjonatka zabiegów modelowania ust o subtelnym efekcie pozabiegowym. Priorytetem jej pracy jest tworzenie łączonych protokołów terapii skomponowanych w trosce o długotrwałą i widoczną poprawę kondycji skóry. Przykłada szczególną uwagę do indywidualnego podejścia, dostosowując każdy zabieg do potrzeb i typu skóry.

Specjaliści

Urszula Kowalówka

Specjalistka modelowania sylwetki

Makijażystka, certyfikowana specjalistka modelowania sylwetki przy użyciu ICOONE oraz absolwentka Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia na kierunku kosmetologia. W wolnym czasie pasjonuje się filmami grozy i spędza czas ze swoim czworonożnym przyjacielem.

Marta Babii

Specjalistka modelowania sylwetki

Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku Kosmetologia oraz certyfikowana specjalistka modelowania sylwetki przy użyciu urządzenia Icoone. Jej pasją są zajęcia fitness, nauka języków obcych oraz czytanie książek.

Angelika Papros

Masażystka

Angelika 10 lat temu zaczęła swoją przygodę z fizjoterapią. Na co dzień zajmuje sie masażami u dzieci. Od niedawna poszerzyła zakres swoich usług o zabiegi z fali uderzeniowej dla dorosłych i dzieci. Prywatnie jest pasjonatką podróży i wszystkich sportów.

Manager

Joanna Skrobacha

Manager