Nasz zespół

Lekarze specjaliści

Angiolog

lek. Artur Hering

Angiolog

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 roku specjalista z zakresu Chorób Wewnętrznych II stopnia, od 2009 roku specjalista chorób naczyń – angiologii. Od 1997 roku związany ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, gdzie pracuje w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Angiologii. Współpracuje także z Wojewódzkim Oddziałem Chirurgii Naczyń i Angiologii Szpitala Zakonu Bonifratrów w zakresie diagnostyki, kwalifikacji do operacji i konsultacji. Członek Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i Flebologicznego. Zainteresowania medyczne skupiają się wokół flebologii , szczególnie nowych metod małoinwazyjnego leczenia żylaków, skleroterapii, zabiegów wewnątrznaczyniowych. Wykonuje laserowe zabiegi zamykania żylaków metodą EVLT.
Systematycznie bierze udział w konferencjach, szkoleniach, kursach z zakresu chorób naczyń, flebologii estetycznej. Miłośnik przyrody, klasycznej muzyki, zafascynowany starymi samochodami, fotograf amator z zamiłowania.

lek. Szymon Mleczko

Angiolog

Studia medyczne ukończył w 2007r, od tego czasu swoje kroki zawodowe stawia w kierunku kardiologii oraz angiologii. Pracę zawodowo rozpoczął na Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Obecnie pracuje w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II – w Klinice Kardiologii Interwencyjnej ale także jako asystent w Oddziale Chirurgii Naczyń i Zabiegów Endowaskularnych oraz jako samodzielny ultrasonografista/echokardiografistą w Zespole Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia. Zajmuje się głównie diagnostyką nieinwazyjną i kwalifikacją pacjentów przez zabiegami wewnątrznaczyniowymi/operacjami w zakresie naczyń wieńcowych oraz obwodowych (tętnic szyjnych, kręgowych, podobojczykowych, tętnic kończyn dolnych). Wykonuje laserowe zabiegi zamykania żylaków metodą EVT.
Oprócz ultrasonografii jego drugą pasją medyczną jest medycyna ratunkową, dla której udziela się pracując w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Prywatnie interesuje się terrarystyką, akwarystyką i szeroko pojętą biologią.

Chirurg

dr n. med. Zbigniew Biesiada

Specjalista chirurgii ogólnej

Doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej z wieloletnim doświadczeniem,  posiadający certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich uprawniający do wykonywania procedur w zakresie endoskopii diagnostycznej i operacyjnej przewodu pokarmowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Specjalizuje się w chirurgii ogólnej,  zwłaszcza w rozpoznawaniu i leczeniu chirurgicznych chorób jamy brzusznej. Posiada długoletnie doświadczenie w leczeniu schorzeń proktologicznych ( odbytu i odbytnicy), w tym w leczeniu hemoroidów małoinwazyjną metodą Barrona  (tzw. „gumkowanie”).
Wykonuje badania i zabiegi endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia). Swoje umiejętności pogłębiał uczestnicząc w szkoleniach zagranicznych w Niemczech- Universitätsklinikum Münster i Francji-  IRCAD w Strasburgu.

dr n. med. Krzysztof Bucki

Specjalista endoskopii

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku specjalista z zakresu chirurgii ogólnej II stopnia. Specjalista endoskopii posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w zakresie kolonoskopii oraz certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich w zakresie gastroskopii. Obroniona praca doktorska poświęcona rakowi odbytnicy. Doświadczony endoskopista – na swoim koncie ma już kilkadziesiat tysięcy wykonanych zabiegów gastroskopowych oraz kolonoskopowych zarówno diagnostycznych jak i zabiegowych. Wiceprezes zarządu Centrum Medycznego  Skopia sp. z o.o. oraz kierownik medyczny tej spółki.
Zainteresowania medyczne skupiają się wokół chirurgii ogólnej, chirurgii gastroenterologicznej (chirurgii przewodu pokarmowego w tym chirurgii proktologicznej) oraz chirurgii onkologicznej.
Miłośnik starych samochodów i fotograf amator z zamiłowania.

dr n. med. Mirosława Buczynowska

Specjalista chirurgii ogólnej

Od 1994 roku pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie. Od 2002 roku specjalista chirurgii ogólnej. W 2008 roku obroniła pracę doktorską ”Retrospektywna analiza porównawcza leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych z użyciem siatki poliestrowej i polipropylenowej”. Od ponad 20 lat pracy stale fascynuje się chirurgią ogólną, a szczególnie nowoczesnymi technikami operacyjnymi, w tym chirurgią laparoskopową, endoskopią, chirurgią rekonstrukcyjną powłok brzucha (przepuklin), zastosowaniem lasera w chirurgii, chirurgią jelita grubego i odbytu.

dr n. med. Marek Winiarski

Specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii, proktolog

Na co dzień pracuje w II Katedrze Chirurgii Ogólnej UJCM – Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej i Nowotworów Tkanek Miękkich.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem mało-inwazyjnym (endoskopia, laparoskopia) schorzeń przewodu pokarmowego. Posiada certyfikaty umiejętności wykonywania badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia).
Członek Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Współautor książki poświęconej chirurgii endoskopowej i autor artykułów i wystąpień naukowych w języku polskim i angielskim poświęconych chirurgii endoskopowej i małoinwazyjnej.

Chirurg naczyniowy

lek. Michał Buczek

Chirurg naczyniowy

Lekarz specjalista chirurgii naczyniowej. Wydział Lekarski ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Wielokrotny uczestnik i referent konferencji naukowych. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej oraz leczenia chorób żył. Absolwent Akademii Flebologii- cyklu szkoleń typu masterclass z zakresu diagnostyki i leczenia chorób żył. Członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz European College of Phlebology.

Chirurg plastyczny

lek. Michał Lis

Lekarz w trakcie specjalizacji z Chirurgii Plastycznej

Wykształcenie medyczne lek. Michał Lis zdobył na Uniwersytecie Medycznym, im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W między czasie otrzymał stypendium rektora dla najlepszych studentów. Obecnie jest w trakcie przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i w trakcie specjalizacji z Chirurgii Plastycznej na oddziale Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie, gdzie pełni również dyżury w ramach ogólnopolskiego mikrochirurgicznego serwisu replantacyjnego. W Skopia Estetic Clinic, lek. Michał Lis przeprowadza konsultacje chirurgiczne, a także wykonuje zabiegi: chirurgiczne usuwanie zmian skórnych z ciała, chirurgiczne usuwanie zmian skórnych z twarzy i innych lokalizacji trudnych anatomicznie, w tym lokalne plastyki płatowe celem zamykania ubytków, elektrokoagulację zmian skórnych.
Na co dzień pasjonuje się mikrochirurgią i chirurgią rekonstrukcyjną. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim oraz uczestnikiem i autorem prezentacji na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych. W swojej codziennej pracy kieruje się profesjonalizmem i komfortem pacjenta.
Dermatolog

dr n. med. Dorota Wielowieyska-Szybińska

Dermatolog

Dermatolog, wenerolog, dermatochirurg. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Posiada bogate doświadczenie w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej. Systematycznie bierze udział w zjazdach i konferencjach, co pozwala na stałe kontynuowanie edukacji i pogłębianie doświadczenia.

Gastrolog

dr n. med. Marek Winiarski

Specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii, proktolog

Na co dzień pracuje w II Katedrze Chirurgii Ogólnej UJCM – Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej i Nowotworów Tkanek Miękkich.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem mało-inwazyjnym (endoskopia, laparoskopia) schorzeń przewodu pokarmowego. Posiada certyfikaty umiejętności wykonywania badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia).
Członek Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Współautor książki poświęconej chirurgii endoskopowej i autor artykułów i wystąpień naukowych w języku polskim i angielskim poświęconych chirurgii endoskopowej i małoinwazyjnej.

Ginekolog

lek. Małgorzata Wiśniewska – Polak

Ginekolog

Specjalista położnictwa i ginekologii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Staż podyplomowy odbyła w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Patologii Ciąży Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczęła pracę w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Powiatowego w Bochni, gdzie pracuje nadal. W codziennej praktyce zajmuje się szeroko pojętymi problemami ginekologicznymi, m.in.: diagnostyką i leczeniem operacyjnym patologii narządu rodnego, leczeniem infekcji dróg rodnych, doborem odpowiednich metod antykoncepcji oraz prowadzeniem ciąży.
Stale zdobywa wiedzę teoretyczną uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych. Umiejętności praktyczne pogłębia pracując i dyżurując na co dzień w oddziale szpitalnym oraz w poradniach ginekologicznych. W swojej pracy kładzie nacisk na dobrą komunikację z pacjentkami oraz przyjazną atmosferę podczas wizyt. Śledzi najnowsze doniesienia naukowe, rekomendacje i standardy postępowania w dziedzinie położnictwa i ginekologii, wdrażając je w codziennej praktyce.

Medycyna estetyczna

lek. med. Paula Atalaska

Lekarz medycyny estetycznej

Doktor Paulina jest absolwentką wydziału lekarsko-dentystycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku: „Medycyna Estetyczna dla Lekarzy” w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach, gdzie uzyskała tytuł Lekarza Medycyny Estetycznej.
Głównym obszarem zainteresowań doktor Pauliny jest profilaktyka przeciwstarzeniowa oraz medycyna regeneracyjna. Regularnie uczestniczy w kongresach i poszerza swoją wiedzę oraz praktykę szkoląc się u najlepszych szkoleniowców. Jej drugą pasją jest endodoncja mikroskopowa oraz stomatologia estetyczna. Prywatnie jest miłośniczką zwierząt i aktywnego spędzania wolnego czasu.
W Skopia Estetic Cllinic doktor Paulina wykonuje zabiegi z zastosowaniem toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego, osocza oraz fibryny bogatopłytkowej, jak również zabiegi rewitalizujące z użyciem stymulatorów tkankowych.

lek. med. Paweł Ciuba

Lekarz medycyny estetycznej

Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2007 roku.  Praktykę w dziedzinie medycyny estetycznej zdobywał podczas szkoleń i kursów w renomowanych klinikach medycyny estetycznej i anti-aging. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach z tego zakresu. Ukończył m. in. szkolenie w zakresie zaawansowanych technik iniekcji toksyny botulinowej, zastosowanie kwasu hialuronowego w wypełniaczach estetycznych, szkolenie z zakresu starzenia się skóry oraz metod nieinwazyjnego likwidowania objawów starzenia, kurs zaawansowanych technik stosowania wypełniacza dermatologicznego do korekcji tkanki miękkiej oraz szkolenie w zakresie właściwej kwalifikacji pacjenta do zabiegu toksyną botulinową.
Przedmiotem szczególnych zainteresowań zawodowych doktora są zabiegi z wykorzystaniem  toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz zabiegi odmładzające z użyciem wchłanianych nici Aptos.
Proktolog

dr n. med. Leszek Bolt

Specjalista proktolog

Lekarz przyjmujący w Skopia Estetic Clinic.

dr n. med. Mirosława Buczynowska

Specjalista chirurgii ogólnej

Od 1994 roku pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie. Od 2002 roku specjalista chirurgii ogólnej. W 2008 roku obroniła pracę doktorską ”Retrospektywna analiza porównawcza leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych z użyciem siatki poliestrowej i polipropylenowej”. Od ponad 20 lat pracy stale fascynuje się chirurgią ogólną, a szczególnie nowoczesnymi technikami operacyjnymi, w tym chirurgią laparoskopową, endoskopią, chirurgią rekonstrukcyjną powłok brzucha (przepuklin), zastosowaniem lasera w chirurgii, chirurgią jelita grubego i odbytu.

Okulista

lek. Aneta Taranek

Specjalista w zakresie chorób oczu

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła specjalizację w zakresie chorób oczu roku 2010. Obecnie pracuje na Oddziale Okulistycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Jej podstawowa specjalizacja to terapia chorób siatkówki (w tym iniekcje doszklistkowe, laseroterapia itd.). Jej zawodowa pasja to zabiegi chirurgiczne w okolicy oka – w tym zabiegi chiurgiczne w zakresie powiek (np. usuwanie cyst, gradówek, terapeutyczne zabiegi opadającej powieki zmierzające do poszerzenia pola widzenia itd.).

Kosmetolodzy

Eliza Bluj

Kosmetolog

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku fizjoterapia oraz kosmetologia. Jej priorytetem jest połączenie obu tych dziedzin, ponieważ sądzi, że holistyczne podejście do pacjenta, jest kluczem każdej terapii.

Specjalizuje się w takich zabiegach jak:

  • masaż Kobido (niechirurgiczny lifting twarzy),
  • epilacja laserowa,
  • zabiegi modelujące sylwetkę
  • oraz szerokopojęte procedury zabiegowe na twarz.

Eliza prywatnie jest instruktorem i trenerem pływania, tak więc swój wolny czas zawsze stara się spędzać aktywnie.

Valeriya Kondratenko

Kosmetolog

Ukończyła studia na kierunku kosmetologii medycznej. Specjalizuje się w zabiegach laseroterapii, mezoterapii i modelowania ust. Dodatkowo, w kręgu jej zainteresowań znajdują się zabiegi z zakresu terapii skór trądzikowych i depilacji laserowej. Kosmetologią zajmuje się od 3 lat.

Tatiana Poliszczuk

Kosmetolog

Kosmetolog z 6 – letnim doświadczeniem. Specjalizuje się z zabiegach z zakresu mezoterapii igłowej i mikroigłowej.

Dodatkowo przeprowadza laserowe terapie na blizny, a także wykonuje zabiegi z zakresu depilacji laserowej.

Katarzyna Stokłosa

Kosmetolog

Absolwentka Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia na kierunku kosmetologa. Jej pasją jest kosmetologia interdyscyplinarna, z której cały czas rozszerza swoją wiedzę podczas wielu szkoleń. Jej zawodowe motto to „Skóra jest lustrem tego co dzieje się wewnątrz organizmu i w naszej głowie”.
Jest miłośniczką terapii skór trądzikowych oraz indywidualnie dobranych planów zabiegowych i pielęgnacyjnych, dobranych indywidualnie do potrzeb skóry.
Katarzyna prywatnie jest harcerką i drużynową gromady zuchowej, gdzie spełnia się podczas organizacji zajęć i obozów dla dzieci.

Fizjoterapeuta

Maryna Glos

Fizjoterapeutka

Ukończyła studia na kierunku Fizjoterapia. Jest certyfikowaną terapeutką z Zogi Face Integration. Posiada 8- letnie doświedczenie w pracy z pacjentem, dzięki czemu zapewnia opiekę na najwyższym poziomie.
Stale dba o poszerzanie kompetencji i umiejętności między innymi poprzez udział w szkoleniach i kursach  dodatkowych. W Skopia Estetic Clinic wykonuje różnego rodzaju masaże i terapie twarzy, masaże całego ciała, masaże transbukalne, dry needing i wiele innych.

Manager

Joanna Skrobacha

Manager