Regulamin korzystania z pakietów zabiegowych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH

z dnia 01.12.2020 r.

1. Skopia Estetic Clinic Sp. z o.o. ul. Josepha Conrada 79, 31- 357 Kraków NIP: 677 237
39 39 (zwana dalej „Skopia Estetic”) oferuje w sprzedaży Pakiety zabiegowe w
promocyjnych cenach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Pakiet zabiegowy obejmuje zestaw zabiegów kosmetologicznych lub medycznych o
określonej wartości, niepodlegających wymianie na inne zabiegi i usługi medyczne oraz
niepodlegający zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

3. Pakiety zabiegowe są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu. Po upływie
tego terminu Pakiety zabiegowe tracą ważność.

4. Ceny zabiegów w ramach każdego z pakietów ustalane są na podstawie cennika
Skopia Estetic i nie łączą się z innymi promocjami.

5. Pakiet zabiegowy wystawiony zostaje na nazwisko jego posiadacza i nie może być
udostępniany innej osobie.

6. Rezerwacja terminu zabiegu, z którego posiadacz Pakietu zabiegowego zamierza
skorzystać, powinna być uprzednio dokonana telefonicznie pod numerem telefonu 12 300
48 28, mailowo: rejestracja@skopia-ec.pl lub osobiście w recepcji Skopia Estetic lub
Skopia Fi.

7. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować recepcję, że rozliczenie za zabieg
następować będzie w oparciu o wykupiony wcześniej Pakiet zabiegowy.

8. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy Skopia Estetic, zgodnie z
informacją zawartą na stronie www.skopia-ec.pl

9. Zgodnie z Regulaminem Podmiotu Leczniczego, w razie braku anulowania rezerwacji
drogą telefoniczną (nie SMS-ową), mailową lub osobiście na 24h przed umówioną wizytą,
zabieg wchodzący w skład Pakietu zabiegowego uznany zostaje za wykonany. Nie może
to stanowić podstawy do wystąpienia przez posiadacza Pakietu z jakimikolwiek
roszczeniami wobec Skopia Estetic Sp. z o.o. w tym zakresie.

10. Pacjent, który dokonał rezerwacji wizyty powinien zgłosić się do Recepcji Skopia
Estetic nie później niż 5 min przed wyznaczoną godziną zabiegu celem dopełnienia
wszelkich formalności. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na umówiony zabieg,
dopuszcza się możliwość odliczenia czasu spóźnienia od czasu przewidzianego na ten
zabieg.

11. Pracownik Skopia Estetic ma prawo do odmowy wykonania zabiegu u Pacjenta, jeśli
uzna, że występują u Niego przeciwwskazania do zabiegu, jeśli Pacjent znajduje się pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

12. Integralną częścią Pakietów zabiegowych jest niniejszy Regulamin, który udostępniany
jest w recepcji Skopia Estetic osobie wykupującej Pakiet. Podczas zakupu Pakietu
zabiegowego kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

13. Całość ceny za Pakiet zabiegowy należy uiścić z góry (tj. przed wykonaniem
pierwszego zabiegu). Dopuszczalne formy płatności to:
a) płatność gotówką;
b) płatność kartą;

14. Skopia Estetic zobowiązuje się – w miarę możliwości – umówić Pacjenta na zabieg w
ramach wykupionego Pakietu zabiegowego u konkretnego, preferowanego przez Pacjenta
pracownika. Jednocześnie zaznacza się, że Pacjent nie może wymagać od Skopia Estetic
umówienia na zabieg do preferowanego pracownika w ramach wykupionego Pakietu
zabiegowego, szczególnie w sytuacji, gdy dostępne są terminy zabiegów u innych
pracowników. Brak dostępności terminu u danego pracownika nie może stanowić w
żadnym wypadku podstawy do wydłużenia ważności pakietu.