Lekarz specjalista chirurgii naczyniowej. Wydział Lekarski ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Wielokrotny uczestnik i referent konferencji naukowych. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej oraz leczenia chorób żył. Absolwent Akademii Flebologii- cyklu szkoleń typu masterclass z zakresu diagnostyki i leczenia chorób żył. Członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz European College of Phlebology.