Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku specjalista z zakresu chirurgii ogólnej II stopnia. Specjalista endoskopii posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w zakresie kolonoskopii oraz certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich w zakresie gastroskopii. Obroniona praca doktorska poświęcona rakowi odbytnicy. Doświadczony endoskopista – na swoim koncie ma już kilkadziesiat tysięcy wykonanych zabiegów gastroskopowych oraz kolonoskopowych zarówno diagnostycznych jak i zabiegowych. Wiceprezes zarządu Centrum Medycznego  Skopia sp. z o.o. oraz kierownik medyczny tej spółki.
Zainteresowania medyczne skupiają się wokół chirurgii ogólnej, chirurgii gastroenterologicznej (chirurgii przewodu pokarmowego w tym chirurgii proktologicznej) oraz chirurgii onkologicznej.
Miłośnik starych samochodów i fotograf amator z zamiłowania.