Na co dzień pracuje w II Katedrze Chirurgii Ogólnej UJCM – Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej i Nowotworów Tkanek Miękkich.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem mało-inwazyjnym (endoskopia, laparoskopia) schorzeń przewodu pokarmowego. Posiada certyfikaty umiejętności wykonywania badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia).
Członek Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Współautor książki poświęconej chirurgii endoskopowej i autor artykułów i wystąpień naukowych w języku polskim i angielskim poświęconych chirurgii endoskopowej i małoinwazyjnej.