Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 roku specjalista z zakresu Chorób Wewnętrznych II stopnia, od 2009 roku specjalista chorób naczyń – angiologii. Od 1997 roku związany ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, gdzie pracuje w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Angiologii. Współpracuje także z Wojewódzkim Oddziałem Chirurgii Naczyń i Angiologii Szpitala Zakonu Bonifratrów w zakresie diagnostyki, kwalifikacji do operacji i konsultacji. Członek Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i Flebologicznego. Zainteresowania medyczne skupiają się wokół flebologii , szczególnie nowych metod małoinwazyjnego leczenia żylaków, skleroterapii, zabiegów wewnątrznaczyniowych. Wykonuje laserowe zabiegi zamykania żylaków metodą EVLT.
Systematycznie bierze udział w konferencjach, szkoleniach, kursach z zakresu chorób naczyń, flebologii estetycznej. Miłośnik przyrody, klasycznej muzyki, zafascynowany starymi samochodami, fotograf amator z zamiłowania.