Skopia Estetic Clinic Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Łódzką realizuje projekt pt „Opracowanie urządzenia do wspomagania wczesnej diagnostyki znamion skórnych, w tym czerniaka, za pomocą metod wizji komputerowej, modelowania przestrzennego, analizy porównawczej i klasyfikacji”.

Projekt został dofinansowany ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0125/18-00.

Całkowity koszt projektu wynosi 4 285 990 zł, przy czym wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 3 550 576 zł. Projekt jest realizowany w terminie od 1.01.2019 do 31.12.2021

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i budowa zautomatyzowanego urządzenia o wysokiej rozdzielczości do analizy powierzchni skóry pacjenta, którego zadaniem będzie identyfikacja zmian barwnikowych (tzw. pieprzyków) pod kątem profilaktyki j nowotworów skóry (w szczególności czerniaka).

Skopia Estetic Clinic Sp. z o.o realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego dla  urządzenia do wspomagania wczesnej diagnostyki znamion skórnych”, w celu efektywnej komercjalizacji, w ramach Poddziałania 2.3.5. Design dla przedsiębiorców, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  2014-2020,  realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIR.02.03.05-12-0068/19-00.

Celem  projektu  jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzorniczego, którego

rezultatem będzie projekt wzorniczy dla innowacyjnego urządzenia do wspomagania wczesnej diagnostyki znamion skórnych.

Wartość projektu 213 000  zł.

Dofinansowanie projektu z EU:  181 050 zł