Oprócz konsultacji z zakresu mikrochirurgii wykonujemy zabiegi takie jak:

  • chirurgiczne usuwanie zmian skórnych z ciała,
  • chirurgiczne usuwanie zmian skórnych z twarzy i innych lokalizacji trudnych anatomicznie, w tym lokalne plastyki płatowe celem zamykania ubytków,
  • elektrokoagulację zmian skórnych,
  • rekonstrukcja ubytków np. ucha,
  • rekonstrukcja płatków uszu po tunelach