+48 733 889 177

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj peeling laserowy laserem FOTONA”
(dalej jako „REGULAMIN”)

I. ZASADY OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz
nagrody w konkursie „Wygraj peeling laserowy laserem FOTONA”.

Organizatorem konkursu „Wygraj peeling laserowy laserem FOTONA”Skopia Estetic Clinic Sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 79 31-357 Kraków, (dalej jako: „Organizator”).

Akcja konkursowa zostanie przeprowadzona w okresie od 02 lutego do 28 lutego, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania konkursu.
Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Skopia Estetic Clinic:
https://www.facebook.com/SkopiaEsteticClinic/

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat (dalej: „Uczestnik”). W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

4. Nagrodą w konkursie jest wykonanie peelingu laserowego laserem FOTONA na twarz i szyję w siedzibie Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs polega na tym, że w okresie od 02.02. 2019 do 02.28.2019 wygrywa osoba, która wykazuje największą aktywność na profilu. Pod uwagę jest brana: ilość komentarzy, polubień, udostępnień, zaproszenie znajomych do polubienia profilu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


« »
Fundusze Europejskie
Naradowe Centrum Badań Rozwoju
Unia Europejska