+48 733 889 177

Projekt EU

W chorobach nowotworowych skóry kluczowa jest profilaktyka, a więc wczesne wykrycie  podejrzanej zmiany . „Prawdopodobieństwo wyleczenia czerniaka we wczesnym stadium rozwoju wynosi  97%, natomiast będącego w  zaawansowanym stadium zaledwie kilka procent. Leczenie odbywa się poprzez chirurgiczne usunięcie zmiany.” – dr n. med. Dorota Wielowieyska-Szybińska,  dermatolog, Skopia Estetic Clinic

Skopia Estetic Clinic Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Łódzką realizuje projekt pt „Opracowanie urządzenia do wspomagania wczesnej diagnostyki znamion skórnych, w tym czerniaka, za pomocą metod wizji komputerowej, modelowania przestrzennego, analizy porównawczej i klasyfikacji”.

Projekt został dofinansowany ze środków unijnych i jest realizowany w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0125/18-00.

Całkowity koszt projektu wynosi 4 285 990 zł, przy czym wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 3 550 576 zł. Projekt jest realizowany w terminie od 1.01.2019 do 31.12.2021

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i budowa zautomatyzowanego urządzenia o wysokiej rozdzielczości do analizy powierzchni skóry pacjenta, którego zadaniem będzie identyfikacja zmian barwnikowych (tzw. pieprzyków) pod kątem profilaktyki j nowotworów skóry (w szczególności czerniaka).

  Zachorowalność na czerniaka na świecie rośnie o 3–7% .  W Polsce jest to 2,6% dla mężczyzn i 4,4% dla kobiet. Częściowo jest to związane z większą wykrywalnością i świadomością społeczną, ale również ze zwiększoną ekspozycją na naturalne i sztuczne promieniowanie ultrafioletowe. Z powodu nowotworów skóry w 2014r. zmarło w Polsce 767 mężczyzn oraz 728 kobiet. W Polsce 5-letni współczynnik przeżycia u osób chorujących na czerniaka wynosi średnio ok.70%, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej współczynnik ten sięga 90%.

 


« »
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Naradowe Centrum Badań Rozwoju
Unia Europejska